وصله پینه فرهنگی ما و الگوی جهاد سازندگی

چرا ما نمی توانیم در عمل کاری برای دهه پیشرفت و عدالت پیش ببریم؟ چرا این همه کند و سردرگمیم؟ … همان طور که یک دهۀ پیش یک جزوه «جبهه فرهنگی» داشتیم که همزمان ارزش محتوایی و ارزش رسانه ای و حسی داشت، الآن هم برای مقولاتی مثل پیشرفت و عدالت، به چنین متون و مستنداتی که قابل عمومی سازی باشند نیاز داریم.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.