کاغذی که سفیر مرگ درختان نیست

شاید برای بسیاری از ما تصور تولید کاغذ از سنگ دشوار باشد اما این رویا محقق شده و اخیراً واردات این نوع کاغذ که بسیار با محیط زیست سازگار است، آغاز شده است.

چرا کاغذ داخلی خریداری نمی‌شود؟

سیاست‌های وارداتی بر سیاست‌های ارتقای توان تولیدی غلبه کرده است، یعنی واردکنندگان از قدرت بیشتری برخوردار بوده‌اند، در آن بخش هم با توجه به نظارت‌های شدید بر نرخ‌گذاری سود بالاتر از قیمت تمام باعث شده اساسا کارخانه‌ها به سمت تولید کالای دیگر شیب کند تا هزینه‌های کارخانه خود را بدست آورد.