دانستنی‌هایی درباره صابرین یگان ویژه سپاه‌پاسداران

نیروهای صابرین فقط یک مأموریت خاص دریایی،‌ پیاده یا هوایی ندارند که در یک سطحی آموزش ببینند. بلکه باید در همه عرصه‌ها چه کوهستان،‌ چه چتربازی، چه دریایی،‌ چه پیاده و… دوره‌های آموزشی سختی را می‌گذرانند؛ این‌ها همه موفقیت است و در کنار آن موفقیت بزرگ یگان ویژه صابرین موفقیت مقتدرانه در عملیات پژاک است. خوشبختانه امروز سازمانی که در صابرین شکل گرفته که ورودی آن یک نیروی تکاور است.

این هفته؛تسخیر کشتی دشمن در ثریا

برنامه ثریا چهارشنبه شب مستندی از توانمندی های نیروی دریایی ارتش را به روی آنتن خواهد برد که برای اولین بار در آن تصرف کشتی دشمن فرضی از هوا و دریا به نمایش درخواهد آمد.