داعشی‌ها به نام جهاد سر می‌برند

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: جنایات تکفیری‌ها تمام نمی‌شود، مگر اینکه حکومت‌های اسلامی معتدلی در جهان اسلام شکل بگیرد؛ یعنی خواسته بسیاری از مسلمانان جهان این است که اسلام دوباره در صدر حکومت قرار گیرد.

زائری: تروریست‌ها دین ندارند

ریشه تکفیر در این است که اگر کسی دین خود را حق بداند خود را هم حق می‌داند؛ این در حالی است که هیچ عالم و رسولی این فکر را ترویج نداده است.

ماجرای کمک اهل‌سنت به حسینیه فاطمیه کابل

محمدکاظم کاظمی می‌نویسد: حقیقت این است که با همه فراگیری رسانه‌ها، ما پیروان دو مذهب از معتقدات، رفتارها و باورهای همدیگر خبر نداریم.