تولید لامپ رشته‌ای متوقف می‌شود

معاون مصرف انرژی سابا گفت: برخی تولیدکنندگان لامپ رشته‌ای نتوانستند تکلیف قانونی‌شان را انجام دهند؛ لذا با هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، برنامه‌ریزی برای مساعدت به این تولیدکنندگان برای توقف تولید لامپ رشته‌ای انجام شده است.

کتاب‌های فلسفی از فضای مجازی چه می‌گویند

گزارشی از کتاب های منتشر شده در زمینه فضای مجازی که با رویکردی فلسفی به پدیده اینترنت و فضای مجازی پرداخته اند.