«مدرنیته» یخچال است و «تکنوکراسی» ویدئوکنفرانس!

یک تکنوکرات، لابد می‌داند که «عقل»ی که از آن دم می‌زند، «عقل ابزاری» است و لابد می‌داند که عقل ابزاری، نسبتی با عقل متصل به وحی ندارد. که اگر این را بداند، این را هم خواهد دانست که «اصالت هدف و ابزار» را همین عقل ابزاری فرمان می‌دهد… هم از این روست که تکنوکرات‌ها، کار با بولدوزر و لودر را بسیار خوش می‌دارند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.