چرا سینمای ایران در حال نابودی است؟

مشکل اصلی این است که سینماگران و فیلمسازان ما از حرف تهی شده‌اند، چون حرفی برای گفتن ندارند قهراً سبک و خلاقیت نویی هم در عالم تکنیک اتفاق نمی‌افتد. بحران حرف نو در سینمای ما جدی است وسینماگرهای ما کم‌کم رو به ورشکستگی می‌روند، زیرا فیلم‌سازان نمی‌توانند تحلیل نویی از وضعیت اجتماع خود ارائه دهند.