انتقاد اوباما از قانون انتخابات ریاست جمهوری

رئیس‌جمهور آمریکا ماده‌ای در قانون اساسی میانمار که مانع حضور افرادی در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود که فرزندانشان ملیت خارجی دارند را غیر منطقی خواند.

شعر: میانمار هنوز مستعمره است و بودا در خواب

میانمار | هنوز مستعمره است | و آتش تهیه‌ این جنایت | هنوز از انگلستان و واشنگتن تدارک می‌شود || اگر می‌دانستم به سانچی نمی‌رفتم | مجسمه بودا نمی‌خریدم | چرا که بودا و کریشنا در این کشتار | سکوت کرده‌اند و | بودای خوابیده در قفسه | انگار قصد بیدار شدن ندارد!