ناراحتی دولت از حذف یارانه ثروتمندان / یارانه دیگر “مصیبت عظما” و “عذاب الیم” نیست؟

در حالی که طی سال گذشته مسئولان دولت یازدهم پرداخت یارانه نقدی را با عبارات “مصیبت عظما” و عذاب الیم” مورد تفقد قرار داده و بر حذف یارانه ثروتمندان تاکید می کردند، چه شده که یکباره در سال آخر دولت یازدهم مخالف حذف یارانه ثروتمندان شدند؟

ثروتمندان ایران ۵ برابر فقرا یارانه می‌گیرند

آمارهای ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد توزیع یارانه انرژی و مواد غذایی در ایران به شکلی نامتوازن انجام می گیرد.

حذف یارانه ثروتمندان از دستور کار دولت خارج شد

حذف یارانه 3 دهک بالای درآمدی که بیش از 22 میلیون نفر را شامل می‌شد، از دستور کار دولت تدبیر و امید خارج شد.

پیشنهاد وزیر بهداشت به ۲ دهک ثروتمند

وزیر بهداشت پیشنهاد داد: یارانه ۴۵ هزار تومانی برای دو دهک یا حتی ۳ دهک بالا و ثروتمند جامعه اهمیتی ندارد بنابراین پیشنهاد من این است که این افراد یارانه شان را برای کمک به سلامت افراد بی‌بضاعت و بیماران مزمن و صعب العلاج ببخشند.