عراق را قبرستان داعش می‌کنیم

حجت‌الاسلام جابر رجبی با بیان اینکه عملیات‌های عصائب در مقابله با داعش هدایت شده بود تاکید کرد: ما داعش را بدون آنکه بداند به جایی هدایت کردیم که خودمان می‌خواستیم و به دنبال آن هستیم که عراق را قبرستان داعش کنیم.