باهنر: انحراف و فتنه خط قرمز ما است

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در نشست خبری گفت: اجرای پروتکل الحاقی باید مصوبه مجلس داشته باشد

۴۰درصد مشکلات اقتصادی بر اثر تحریم‌هاست

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: تنها ۳۰ تا ۴۰درصد مشکلات اقتصادی ما تحت تأثیر تحریم‌هاست و مابقی مشکلات ما ساختاری است.

حفظ جامعه با کرامت باید باشد نه با مزدوری

ما می‌خواهیم با اکرام جامعه را اداره کنیم و جامعه‌ای که با مزدوری بخواهد زندگی کند به جایی نمی‌رسد.

ولایتی نامزد جامعه اسلامی مهندسین شد

جامعه اسلامی مهندسین رسماً از آقای ولایتی در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت خواهد کرد.