«مایکل جکسون» در سایت «رسانه ملی»

«مایکل جکسون» در دوران حیات خود مروج فسادهای مختلف و عامل رفتارهای شرم‌آوری بوده است که قلم از پرداختن به آنها قاصر است.