تاسیس سفارت آمریکا در فضای سایبر برای جنگ سایبری

سنای آمریکا لایحه‌ای را تصویب می‌کند که طی آن استراتژی هماهنگ کننده برای موضوعات فضای سایبری و امنیت سایبری جهانی تدوین شده و وزارت خارجه آمریکا سفیر کبیر در فضای سایبری خواهد داشت. این لایحه هماهنگ کننده‌ی امنیت سایبری وزارت خارجه را ایجاد می‌کند. قانونی که در سنا مطرح می‌شود، به طور مجازی، یک سفیر ایالات متحده برای فضای سایبری را به وجود می‌آورد.