«شهرهای نورانی» مستندی کاملاً دلی بود

یک مستند ساز انگلیسی که به تازگی مستند «شهرهای نورانی» را ساخته است،‌ گفت: ساخت این مستند کاملاً دلی بوده است به نوعی که داستان این مستند برای مسلمان شدن کسی نیست.