آیا ایران از لیست جنگ‌های آمریکا خارج شده است؟

جمهوری‌خواهان واشنگتن همیشه یک لیست از جنگ‌های پیش رو برای خود داشته‌اند؛ آن‌ها می‌دانند که صنایع نظامی، که حامیان اردوگاه‌شان هستند، از ایشان همین انتظار را دارند. در دهه‌ی 1990 عراق در سر این لیست بود. با سقوط بغداد در سال 2003، تهران تبدیل به کشور اول در این لیست شد. ایران حداقل در صد و پنجاه سال گذشته به هیچ کشوری حمله نکرده است. بودجه‌ی سالانه‌ی نظامی این کشور به اندازه‌ی کل بودجه سنگاپور و نروژ است. جمعیت این کشور کمی بیش از فرانسه است.