شیوه نامه جایزه جلال آل‌احمد منتشر شد

شیوه‌نامه جایزه ادبی جلال آل احمد مصوب هیئت علمی هفتمین دوره این جایزه ادبی در سایت رسمی آن منتشر شد.