جایزه صلح عادلانه به آیت الله تسخیری رسید

آیت‌الله تسخیری در پایان بر حمایت و پشتیبانی از اقلیت‌های مسلمان با تأكید بر موجودیت، وحدت و هویت آنها تأكید كرد.