رواج بنزین دزدی در یک کشور اروپایی

سالیانه پنجاه هزار راننده در سوئد از جایگاه سوخت خودروها دزدی می کنند که ارزش سوخت سرقتی به پنج میلیون دلار می رسد.

استفاده از بنزین یورو ۲ برای حومه تهران

رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: در حال حاضر صددرصد بنزین مصرفی جایگاه های سوخت تهران یورو 4 و از پالایشگاه ها تامین می شود .