پایتخت یک رسانه

امید، تلاش و جنگندگی از ویژگی های خانواده پایتخت است. کسانی که علی رغم دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مختلف با تسلیم شدن در برابر یاس و ناامیدی و غوطه ور شدن در ناشکری به مشکلات دامن نمی زنند. خانواده های پایتخت با وجود مشکلات زیاد نشاط خود را از دست نمی دهند چون همواره با توکل بر خدا دست خود را بر زانو زده و یاعلی گویان بلند می شوند.

راه‌های احیای جایگاه مادری و همسری زنان

مدیرکل امور بانوان استانداری تهران گفت: مادر یک مربی است و باید همانند یک مربی به او احترام گذاشته شود، این در حالیست که بسیاری از مشکلات به علت ناآگاهی از جایگاه و نقش زنان در جامعه به وجود می‌آید.