ولایتی،گزینه نهایی جبهه حامیان ولایت

جبهه حاميان ولايت “علي اکبر ولايتي” را به عنوان نامزد اصلح و مورد حمايت خود در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري برگزيد.