بعضی‌ها به دنبال جدا کردن شمیران هستند

نایب رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه مسائل مطرح شده پیرامون جدایی ری، درباره تجریش هم مطرح است گفت: ظاهرا عده‌ای به صورت پروژه‌ای به دنبال جدا کردن ری هستند و پس از آن احتمالا جدایی تجریش را دنبال خواهند کرد.