اقدام‌ عجیب عربستانی‌ها با جسد یک‌ کودک

گزارش ها حاکی از آن است که کودک متوفی ماه هاست که در بیمارستان جان خود را از دست داده اما مسوولین از دفن وی خودداری می کردند.