«آزادی مشروط» به دبیرخانه فجر رفت

تهیه کننده فیلم سینمایی «آزادی مشروط» از حضور اولین فیلم حسین مهکام در جشنواره برلین خبر داد.