روایت سفیر ونزوئلا از تاریخی روایت نشده

از طریق سیاستگذاری و تبادل فرهنگ ها نام های متفاوتی برای این روز عنوان شده است، کشور آرژانتین آن را تفاوت های فرهنگی و کشور بولیوی به عنوان پروسه برعکس استعمارزدگی نامگذاری کرده اند و در کشور ونزوئلا به عنوان مقاومت بومیان شناخته شده است.

جشنواره‌ای در ایران برای آمریکای جنوبی

پس از مراسم افتتاحیه، برنامه های این جشنواره در قالب اجرای موسیقی محلی، نمایش، جشنواره صنایع دستی، جشنواره غذا و نمایشگاه عکس برگزار می شود.