روحانیت در قاب سینما پررنگ‌تر می‌شود

دبیر اجرایی دومین جشنواره فیلم اشراق با اشاره به برگزاری دومین دوره این جشنواره گفت: جشنواره اشراق میان حوزه و سینما آشتی ایجاد می‌کند.

طلاب سینماگر حرفه‌ای می‌شوند

دبیر دومین جشنواره فیلم کوتاه دینی «اشراق» اهداف و جزئیات برپایی این رویداد سینمایی و مذهبی را تشریح کرد.

حوزه به جای نقد صرف در گیر سینما شود

حوزه باید بجای نقد صرف و اصطلاحا از دور بر آتش دست داشتن، درگیر سینما شود و به آن کمک کند و از آن کمک بگیرد و در نگرش هنرمندان سینما و تئوری های هنری تغییر ایجاد کند.