برگزاری ۶ جشنواره ملی در سازمان دانشجویان

رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی از برگزاری 6 جشنواره و مسابقه ملی فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی توسط این سازمان خبر داد.