گزارش تصویری: دکتر جلیلی در نمایشگاه نوآوری

دکتر سعید جلیلی صبح چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۲ در نمایشگاه بزرگ تجاری سازی اختراعات در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران حضور یافت و از جدیدترین محصولات مخترعین کشور بازدید کرد.