فراخوان دوازدهمین جشنواره کتاب و رسانه برتر

همزمان با بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه جشنواره کتاب و رسانه برتر دوازدهمین فراخوان خود را اعلام کرد.