رقابتی که نبود و انتخاباتی که نقض غرض است

در شرایطی که ۹ کاندیدای دیگر انصراف دادند و هیچ رقیبی که حتی در خوشبینانه‌ترین حالت بتواند و (به دور از مصلحت‌اندیشی‌ها) بخواهد با معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به رقابت بپردازد، وجود نداشت. به عبارتی رقابت یک نفر با خودش بود.