امیدوارم جلوه‌های ویژه معراجی‌ها دیده شود

مسعود ده نمکی کارگردان فیلم «معراجی ها» در مراسم پیش از اکران فلیم معراجی ها گفت: اگر اشکالاتی در فیلم دیده می شود عذر خواهی می کنم که به خاطر تعجیل برای رساندن فیلم به جشنواره بود و اتفاقاتی تلخی که در تولید معراجی ها رخ داد باعث شد که عزم مان را جزم کنیم که این فیلم را به جشنواره برسانیم.