ضرب‌و‌شتم اسرای فلسطینی در زندان ریمون

نیروهای رژیم صهیونیستی با یورش به یک زندان در شمال فلسطین اشغالی اسرای فلسطینی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.