ایران وارد فاز نخست سالمندی شد

یک عضو هیأت علمی دانشگاه با هشدار نسبت به ورود ایران به فاز نخست سالمندی از تولد نیم میلیون کودک سزارینی در سال بدون وجوب درمانی خبر داد و نسبت به سوءاستفاده آمریکا از تجربه کاهش جمعیت ایران برای جلوگیری از رشد جمعیت دنیا پرده برداشت.

نویسنده یهودی مژده مرگ اسلام را می‌دهد

وی با فرض دوره طولانی از درگیری در جهان اسلام به دولت آمریکا توصیه می‌کند که بهتر است خود را از این مسائل کنار بکشد تا آسیب کمتری ببیند. وی مصر را کشوری بدون درآمد می‌داند که در آستانه فاجعه انسانی و فروپاشی اجتماعی است مگر این که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به داد آن برسند.