«شریان نیوز» رفع فیلتر شد

دلیل فیلتر شدن این سایت از زبان برخی از مسئولین، درج خبر رد صلاحیت یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و تحلیل این سایت پیرامون این خبر بوده است.