فقر و فلاکت در کشوری ثروتمند + عکس

امروزه با گذشت سال‌ها از اعلام استقلال این کشور و با اینکه دارای معادن غنی اورانیوم و ذخایر غنی نفت است، بیش از ۶۰ درصد از مردم این کشور معادل هفده میلیون نفر با درآمدی روزانه کمتر از یک دلار زندگی می‌کنند.