عکس:علی‌ضیا به جنبش «لبیک یازینب» پیوست

سید علی ضیا مجری جوان شبکه سوم صداوسیما به جنبش تصویری «لبیک یازینب» ملحق شد.

علیرضا قزوه به جنبش «لبیک یا زینب» پیوست

علیرضا قزوه به جنبش تصویری «لبیک یا زینب» ملحق شد.

فراخوان جنبش تصویری «لبیک یازینب(س)»

در این فراخوان خواسته شده است افراد تصویری از خود را در اقصی نقاط جهان، ارسال کنند. در این فراخوان عکس افراد به همراه، نام کشور و یا شهری که در آن سکونت دارند به همراه یکی از کلید واژه‌های بیان شده مانند «عاشورا هرگز تکرار نخواهد شد» و زمینه یکی از خیابان‌ها یا میادین و … باشد.