تعطیلی دولت و حیات دوباره تی پارتی

تی پارتی، جنبشی است که از سال ۲۰۰۹ و در پی مجموعه‌ای از اعتراضات محلی و ملی در آمریکا به وجود آمد. این جنبش، سیاسی و متمایل به عقاید محافظه‌کاران است و در مقابل سیاستهای باراک اوباما قد علم کرد. طرفداران این جنبش، سیاستهای اوباما را چپی و سوسیالیستی می دانند.