گزارشی خواندنی از یک رزم فرهنگی در دانشگاه تهران

«خانم‌های گلم! خوب نیست با این وضع بیایید دانشگاه. تیپ شما مناسب دانشگاه نیست». دخترها که کلی تعجب کرده‌اند، لبخندی می‌زنند و می‌گویند: «بله»!

هتک واجبات دینی حرکتی برنامه‌مند شده است!

نظایر حادثه ی ناگوار دانشگاه امیرکبیر، هرچند در کمال تاسف، بارها در شهرهای مختلف کشور مشاهده شده است، اما این بار، وقوع آن در محیط دانشگاه، نشان داد که مسئله ی هتک واجبات دین، و عدم تمایل به فراگیر شدن احکام اساسی اسلام عزیز، به حرکتی برنامه مند از سوی کسانی بدل گشته که مدعی حراست از حریم جامعه و دانشگاه هستند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.