برای لغو فوری تحریم‌ها متحد و یکصدا شویم

از محله خود، كارخانه خود، روستاي خود، مدرسه و دانشگاه و محيط كار خود شروع كنيم، در هر جايي كه هستيم قطعنامه‌هاي مردمي در تأييد خواستي كه ذكر شد را به تصويب برسانيم. شمار اين قطعنامه‌ها را به صدها هزار برسانيم. بگذاريد جهانيان ببينند كه ملت ايران چگونه از حقوق حقه خود دفاع مي‌كند. موافقتنامه هسته‌اي مي‌تواند به رغم خواست دشمن زمينه وسيع‌ترين اتحاد ملت براي حراست از استقلال خود را به وجود آورد و چرخشي ديگر را در روند پيشروي انقلاب اسلامي شكل دهد.

جنبش ضدتحریم تشکیل می‌شود

برخی از سازمان‌های غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی فعال در عرصه حقوق بشر در جهت همبستگی بین‌المللی علیه تحریم غیرانسانی علیه ایران جنبش ضد تحریم تشکیل می‌دهند.