چين به دنبال حذف «دلار آمريكا» از اقتصاد جهان

چين، نخستين كشور مرتبط با بحران بودجه آمريكا به شمار مي‌رود و از ميان تمام كشورهايي كه آمريكا بدهكار آن‌هاست، چين، بيشتر از همه نگران است و رفع اين نگراني را در پايان بخشيدن به غلبه ژئوپليتيكي آمريكا بر جهان مي‌بيند.