نقصان در متون علوم سیاسی مشهود است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: نمی‌توان از کسی که دست پرورده‌ علوم سیاسی غربی است توقع داشت که نتایجی غیر از آن چیزی که مدنظر آن علوم سیاسی است، از خود نشان دهد.