معاونت هنری ارشاد پاسخ می‌دهد!

اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد متنی با عنوان «پاسخ به شبهات اخیر» منتشر کرده است که درباره مسائل مربوط به اظهارات محمد یعقوبی است.

جوابیه بسیج دانشجویی چند دانشگاه به یک جوابیه+مستندات

در جوابیه ستاد اجرایی که به نظر می رسد با عجله تهیه شده به باغ دیگری در لواسان اشاره شده است؛ «بعضی از املاک ستاد مثل باغ گیلاس در مدخل ورودی شهر لواسان که در حال از بین رفتن بودند، با تلاش وافر، صرف هزینه زیاد و تامین آب، مجددا بازسازی و درختان مثمر آنها احیاء گردید.»

جوابیه ترکان به نطق امروز نماینده رودبار

اکبر ترکان در جوابیه‌ای در واکنش به صحبت‌های امروز نماینده رودبار گفت: انتظار دارم نامبرده آنچه به زبان آورده‌ است را با دلایل و مستندات بیان و اثبات نماید.

بجای بازگشت به گذشته، باید الگوی اقتصادی انقلاب را بسازیم

ما امضاکنندگان این جوابیه به مشکلات اقتصادی کشور واقفیم. اما ریشه‌ی این مشکلات را نه در به اصطلاح تنش زدایی با کشورهای سلطه جو و دلبستگي به اقتصاد در معرض نابودي آنها مي دانيم و نه در تقويت و احياي نهادهاي سرمايه‌داري كشور. بلکه مطالبه‌ی ما از دولت فعلي آن است که چرا علی رغم اتخاذ اهداف و اصول اولیه‌ای که عمدتا با گفتمان انقلاب همسو بود، در عمل کار به دست اصحاب اندیشه‌ی التقاطی سپرده شد