قرارداد صادرات گاز به سوئیس نهایی شد

امسال به سمت صادرات گاز به عراق از دو طریق ایلام و بصره حرکت می‌کنیم و صادرات گاز به حوزه خلیج فارس و امارات به میزان 40 تا 45 میلیون مترمکعب نیز در مراحل نهایی قرار دارد.