تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر زندگی خانواده ها

شبکه‌های اجتماعی با برنامه‌هایی که پخش می‌کنند، امروز بنیان خانواده‌های ایرانی را هدف قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد باید در زمینه آسیب‌های ماهواره آگاهی‌های لازم به خانواده‌ها داده شود.