بست‌نشینان میدان تحریر در تهران

«فاتن محمد جباب» هم از قیافه اش پیداست که دوست دارد پشت فرمان بنشیند و خجالت می کشد. دوربین او را هم می گیرم و خواهش می کنم پشت فرمان بنشیند و عکسی برایش می گیرم. یکی از مصری ها که بازرگان است را جو آنقدر گرفته است که می خواهد همین الآن نمایندگی بگیرد و واردات خودروهای ایرانی به مصر را شروع کند. کارتش را می گیرند و قول می دهند به زودی با او تماس بگیرند.

تشکیل گروه کُر جوانان مسلمان در یک دقیقه!

با یک مصری هم کلام می شوم. برخی جملات را به عربی می گویم و برخی را به انگلیسی. فهمیدن عربی مصری ها هم به جهت لهجه مصری عربی شان خیلی مشکل است. جالب ترین نکته گفت و گویمان این بود که می گفت: «اروپایی ها یک پول را بهانه کردند و با هم متحد شدند و منافع اقتصادی و سیاسی شان را با هم گره زدند، اما ما مسلمانان حول محور اسلام و رسول الله و قرآن کریم چرا نباید بتوانیم وحدت بیابیم؟»

رهبری: آیاتی را برای جوانان بخوانید که بر سرنوشت ملت‌های اسلامی اثر بگذارد

امروز جوانان‌ به بخشى از آيات قرآن خيلى احتياج دارند و آن، چيزهايى است كه عزت اسلام و عزت جامعه‌ى اسلامى و توحيد عملى جوامع اسلامى در آن‌هاست. حتّى من يك‌وقت به اين ائمه‌ى جماعتى كه در بعضى از كشورهاى عربى و اسلامى، آياتى را در قرائت نماز انتخاب مى‌كنند، گفتم آياتى را انتخاب بكنيد كه مى‌تواند در سرنوشت ملتهاى اسلامى به طور ويژه اثر بگذارد.