پاسخ بانوی جودوکار به تقدیر رهبر انقلاب

قبلا هم از دفتر رهبری نامه تشکر داشتم، مرا فرا خواندند و مورد تقدیر قرار گرفتم. تنها کسی که در این مدت مرا حمایت کرده‌اند، مقام معظم رهبری هستند. واقعا نمی‌دانم باید چه بگویم. زبانم از گفتن آنچه که باید بگویم، قاصر است. لیاقت این همه محبت را ندارم.