دم‌خروس بوش لای‌کتابش و قسم رسانه‌ها

آیا ماجرای کتاب بوش فقط یک اتفاق ساده و یک خاطره‌نگاری توسط رئیس‌جمهور پیشین آمریکاست یا انتشار این کتاب و غوغاهایی که در کنار آن شکل گرفته می‌تواند معانی دیگری هم داشته باشد؟