حمایت ضد مشروعیت اسراییل

اسرائیل باید برای دولت جدید السیسی لابی کند اما نه به طور علنی، زیرا در خاورمیانه هر حکومتی که از حمایت اسرائیل برخودار می شود، مشروعیت خود را هم از دست می دهد.

ادعای جوزالم پست در مورد مذاکرات ایران و۱+۵

روزنامه جروزالم پست اسرائیل در گزارشی مدعی شد تا پایان انتخابات خرداد ۹۲ در ایران و تعیین رئیس جمهوری جدید این کشور امیدی به پیشبرد مذاکرات هسته‌ای وجود ندارد.