طرح جيره بندی آب مشهد تدوين شد

طرح جيره بندي آب شهر مشهد توسط آب و فاضلاب مشهد تدوين شده که در صورت استمرار وضعيت کنوني بارش نزولات جوي و تحقق نيافتن صرفه جويي عملياتي مي شود.