«شیفتگی»؛ کاراکتر دزدی از روی جلد کتاب!

به هر حال شیفتگی فیلمی به شدت نامناسب است بهتر بود به جای نگاه کاریکاتوری به مشکلات زنان در ایران و پیچیدن نسخه‌های تکراری و تاریخ مصرف گذشته غرب برای ایران، کمی واقع‌گرایانه تر به مسائل اجتماعی ایران پرداخته شود هرچند روند غلطی که عصمتی در سینمایش در پیش گرفته نخواهد توانست در سینمای ایران دارای مخاطب و یا جایگاه مطلوبی باشد.