اسلام‌گراها انتخابات ریاست جمهوری اذربایجان را تحریم کردند

«حاج موسم صمداف» رئیس محبوس حزب اسلام آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری این كشور را كه قرار است نهم اكتبر (۱۷ مهر ماه) برگزار شود، تحریم كرده است.